Store equipment Final products Sewing accessories Zippers, Sliders, Velcro-fasteners Threads, embroidery threads Woven and non-woven fabrics
Search for products
Search for groups
Search string:

Textiles

Přesto, že výraz látka je velmi obecným pojmem, je v hovorové češtině rovněž chápán jako výraz pro plošnou textilii, nejčastěji tkaninu. Námi nabízené textilie, neboli látky , můžeme rozdělit do několika skupin dle jejich funkce a stavby.
design: Lollo